Nie ma pieniędzy na walkę ze smogiem, ale są dla o. Rydzyka - Wiadomości

Coraz lepsze zmiany!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przyznał Małopolsce 20 mln zł dotacji na realizację antysmogowego programu LIFE. W tym samym czasie przeznaczył natomiast 26 mln zł dla fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. - Nie chcę mówić, że to polityka, ale fakty nasuwają się same – mówi Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.
Źródło: Nie ma pieniędzy na walkę ze smogiem, ale są dla o. Rydzyka - Wiadomości